0
Έχοντας υπόψη την έναρξη διαβούλευσης για αλλαγή του νόμου 4019/2011 περί Κοινωνικής Οικονομίας ανοίγουμε σήμερα δημόσια την εναρκτήρια Διαβούλευση...

Continue Reading »

0
Η πρώτη Ευρωπαϊκή Έρευνα και Αποτύπωση για την Κοινωνική Οικονομία, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τα Οικοσυστήματα τους για την Ευρώπη...

Continue Reading »

0
Υπάρχει μια γενική εντύπωση πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις. Μια εντύπωση...

Continue Reading »