0
Το βιβλίο του Βασίλη Νιτσιάκου Πεκλάρι: κοινωνική οικονομία μικρής κλιμακας αποτελεί μια ανθρωπολογική μελέτη μιας περιοχής στην ανθρωπογεωγραφική...

Continue Reading »

0
Οι κυβερνητικές ακροβασίες σε ένα εγχείρημα υπονομευμένο από το μνημόνιο, απειλούν να ευτελίσουν την ελπιδοφόρα «παιδαγωγική του μέλλοντος»....

Continue Reading »

0
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η μεγάλη αξία της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο ως τρόπου αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης...

Continue Reading »

0
Από τις τρείς διακριτές μορφές οικονομικής προσέγγισης, την δημόσια, την ιδιωτική και την κοινωνική, είναι απόλυτα σαφές, ότι η κοινωνική...

Continue Reading »

0
Εισήγηση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), Κέρκυρα,...

Continue Reading »