0
Η πρώτη Ευρωπαϊκή Έρευνα και Αποτύπωση για την Κοινωνική Οικονομία, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις...

Read more »

0
Περισσότεροι από 800 άνθρωποι θα συγκεντρωθούν στις 17-18 / 11/14 σε μία διάσκεψη προκειμένου να καθορίσουν...

Read more »

0
Η θέση για την ανάγκη ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, της αλληλέγγυας οικονομίας ή της κοινωνικής...

Read more »

0
Ενώ στην Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις κερδίζουν έδαφος, στην Ελλάδα οι αρμόδιοι σφυρίζουν...

Read more »

0
Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην σελίδα μας...

Read more »

0
Από τις τρείς διακριτές μορφές οικονομικής προσέγγισης, την δημόσια, την ιδιωτική και την κοινωνική,...

Read more »

0
In 2008 a global steering group was established from national social enterprise support agencies in Canada, USA, Scotland, England, Germany, South America, South Africa and Australia,...

Read more »

0
Η Συνεταιριστική Δεκαετία (2011-2020) είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που συντάχθηκε από την Διεθνή Συμμαχία...

Read more »

1 2 3 4 5