0

Υπάρχει μια γενική εντύπωση πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις. Μια εντύπωση που δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη start-up να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων stakeholders. Αυτή η εντύπωση φαίνεται να καταρρίπτεται μέσα από την έρευνα του καθηγητή Simon Denny (Director of enterprise, development and social impact at Northampton University), ο οποίος συνέκρινε επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις και παραδοσιακές επιχειρήσεις των τελευταίων 30 χρόνων και διαπίστωσε πως τα ποσοστά βιωσιμότητας τους δεν σημείωναν σημαντικές διαφορές. Μέσα από την έρευνα αποδεικνύεται πως είναι αδικαιολόγητο και άδικο να μη προσφέρονται οι ίδιες ευκαιρίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές, μόνο και μόνο επειδή οι επενδύσεις σε αυτές πιστεύεται πως είναι πιο επικίνδυνες. Περισσότερα εδώ

Did you like this? Share it:
Tags: