0

Στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη: για να μην κινδυνεύσουν ένα κοινωνικό πρότυπο και εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Κοινωνική Ευρώπη σημαίνει, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικές ευκαιρίες και – κάτι τόσο αναγκαίο σήμερα – θέσεις εργασίας. Στην κρίση που διανύουμε, τώρα που ο αριθμός των ανέργων ή των ατόμων χωρίς πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους αυξάνεται συνεχώς, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θέλει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, στηρίζοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία, παράλληλα, μιας πιο ανοικτής κοινωνίας που να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στη διάσκεψη με τίτλο «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’: καινοτόμες λύσεις για μία βιώσιμη Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ εξέτασε το παρόν και το μέλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. «Έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπόρεσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στην τρέχουσα κρίση και, συνεπώς, θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη στρατηγική εξόδου από την κρίση της ΕΕ, συντελώντας, ταυτόχρονα, σε μία ταχύτερη και δικαιότερη ανάκαμψη. Καλούμε τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού επιπέδου, να υποστηρίξουν με πολιτικά μέσα την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και να διασφαλίσουν, για τις επιχειρήσεις αυτές, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού, οι οποίες θα επιτρέψουν την αξιοποίηση του δυναμικού του καίριου αυτού οικονομικού τομέα», δήλωσε ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ. ….. συνέχεια

Did you like this? Share it: