0
Η σύγχρονη οικονομία με τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθεί, εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραβλέποντας...

Continue Reading »

0
Εισήγηση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), Κέρκυρα,...

Continue Reading »

0
Δημιουργήστε το αφεντικό σας Επιτελώντας κοινωνικό έργο Με «πρώτη ύλη» την κοινωνική συνείδηση, το συνεργατισμό, την αλληλέγγυα προσφορά...

Continue Reading »

0
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η μεγάλη αξία της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο ως τρόπου αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης...

Continue Reading »

0
Υπάρχει μια γενική εντύπωση πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις. Μια εντύπωση...

Continue Reading »

0
Την Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014, από τις 19.00, οργανώνεται εκδήλωση για τον «Πρωτογενή τομέα και την Κοινωνική επιχειρηματικότητα» από το Επιμελητήριο...

Continue Reading »

0
Ο «Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη» είναι μια εξαμηνιαία έκδοση που έχει ως στόχο να παράσχει στο ενδιαφερόμενο αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένο...

Continue Reading »

0

Κοιν.Σ.Επ και Ευρώπη

Posted by on July 18, 2014
Στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη: για να μην κινδυνεύσουν ένα κοινωνικό πρότυπο και εκατομμύρια θέσεις εργασίας Κοινωνική...

Continue Reading »

1 2 3 4 5