0
Η πρώτη Ευρωπαϊκή Έρευνα και Αποτύπωση για την Κοινωνική Οικονομία, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τα Οικοσυστήματα τους για την Ευρώπη...

Continue Reading »

0
Περισσότεροι από 800 άνθρωποι θα συγκεντρωθούν στις 17-18 / 11/14 σε μία διάσκεψη προκειμένου να καθορίσουν την πορεία και τους στόχους που η ευρωπαϊκή...

Continue Reading »

0
Η θέση για την ανάγκη ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, της αλληλέγγυας οικονομίας ή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, χαρακτηρίζει...

Continue Reading »

0
Ενώ στην Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις κερδίζουν έδαφος, στην Ελλάδα οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα Είναι δυνατόν εν έτει 2014 κάποιοι...

Continue Reading »

0
Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην σελίδα μας για την ενημέρωση σας. Είμαστε στην διάθεση...

Continue Reading »

0
Από τις τρείς διακριτές μορφές οικονομικής προσέγγισης, την δημόσια, την ιδιωτική και την κοινωνική, είναι απόλυτα σαφές, ότι η κοινωνική...

Continue Reading »

0
In 2008 a global steering group was established from national social enterprise support agencies in Canada, USA, Scotland, England, Germany, South America, South Africa and Australia, whose aim was to seek means to advance social enterprise development...

Continue Reading »

0
Η Συνεταιριστική Δεκαετία (2011-2020) είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που συντάχθηκε από την Διεθνή Συμμαχία του Συνεργατισμού (Συνεταιρισμών),...

Continue Reading »

1 2 3 4 5